Ziekmelden

Onbekend (ongeoorloofd) afwezig

Wanneer het kind ziek is, moet u de leerkracht melden. Het is niet toegestaan dat het kind thuisblijft zonder reden. Als het kind binnen een maand 3x afwezig is zonder reden, is de school verplicht uw kind aan te melden bij de Leerplichtambtenaar.

Bekend (geoorloofd) afwezig

Als een leerling ziek is, dan is hij of zij bekend/ geoorloofd afwezig. De school zal hiervan geen melding doen aan de leerplichtambtenaar, maar registreert de ziekmelding wel in de administratie.