Ondersteuning en begeleiding

De Remedial Teacher 

Een RT-er helpt leerlingen met een leerachterstand. Ze neemt leerlingen apart die moeite hebben met spelling, technisch lezen of rekenen en voert een didactische analyse uit om te bepalen met welke problemen het kind te kampen heeft en hoe die het best aangepakt worden. Zij stelt een handelingsplan op en brengt de ouders en de leerkracht op de hoogte. Daarna gaat zij aan de slag met het kind om de problemen te verhelpen, zodat het beter kan functioneren in de klas.

Interne begeleider

De IB-er coördineert de zorg, bevordert en bewaakt het niveau en de kwaliteit van het onderwijs op school. Op het moment dat het duidelijk wordt dat een leerling speciale aandacht nodig heeft, wordt in overleg met de groepsleerkracht een plan van aanpak samengesteld. De IB-er ondersteunt de groepsleerkracht, houdt toezicht op het plan van aanpak en bewaakt de ontwikkeling van de leerlingen. Mocht het nodig zijn dan wordt de hulp van een deskundige ingeroepen.

Expertisecenter Onderwijs en Zorg (EOZ)

EOZ is een centrum waar alle zorgprofessionals zitten. Zij bieden ondersteuning aan de scholen, in samenwerking met het Zorgteam, voor de leerlingen die speciale zorg nodig hebben. De Interne Begeleider heeft een belangrijke rol binnen het zorgteam. De taak van het Expertisecenter Onderwijs en Zorg (EOZ) op Bonaire is het bieden van ondersteuning en begeleiding aan leerlingen en studenten die door leer-, sociaal-emotionele- en/of gedragsproblemen vast dreigen te lopen in het onderwijs. Het gaat daarbij om het bieden van zorg in aanvulling op de zorg die al door school wordt geboden. De samenwerking tussen school en EOZ speelt hierbij een belangrijke rol.