Inclusief Taalonderwijs Bonaire

Project iTOB

De kinderen op Bonaire groeien op in een meertalige omgeving. Voor de meeste leerlingen/studenten is het Papiaments de moedertaal, terwijl ze op school les krijgen in het Nederlands. Door migratie zijn er ook steeds meer anderstalige leerlingen/studenten die het Papiaments en Nederlands moeten leren. Verder staan ook leerlingen/studenten die het Nederlands hebben als moedertaal voor een uitdaging als ze het Papiaments moeten leren. Hiernaast is de Engelse taal ook steeds meer te horen op het schoolplein en zijn leerlingen/studenten actief bezig met verschillende talen via sociale media. Kortom, (bijna) alle leerlingen/studenten hebben dagelijks te maken met meerdere talen.

Deze unieke situatie op Bonaire vraagt om een specifiek taalbeleid voor alle scholen op Bonaire.

Alle basisscholen en het SGB hebben medio 2023 akkoord gegeven op een samenwerking van een gezamenlijke aanpak rondom taalbeleid met als doel een doorlopende leerlijn te realiseren. De instructietaal blijft Nederlands en ons taalonderwijs blijft binnen de kaders die de onderwijsinspectie voor BES opgesteld heeft.

Er is een kernteam samengesteld die bestaat uit projectleiders Melissa van der Elst-Koeiman (SGB), Bas Damen (basisscholen) en professor Joana Duarte. Zij is expert op het gebied van meertaligheid.

Het kernteam is sinds september 2023, in samenwerking met alle scholen, een inclusief taalbeleid aan het ontwikkelen en implementeren waarbij rekening gehouden wordt met de visie en het eigen karakter van elke school.

Meer informatie over iTOB kunt u vinden op de website www.inclusieftaalonderwijsbonaire.com