IKC

IKC

Het IKC (Integraal Kind Centrum) van Kristu Bon Wardador is een samenwerkingsverband van de school en de voor- en naschoolse opvang. De stichting van onze IKC valt direct onder Stichting Birgen Maria Onderwijs en Kinderopvang.

Voor de inschrijving voor de naschoolse opvang kunt u contact opnemen met juf Juraima of met de leerkracht van uw kind. In de middag krijgen de leerlingen warm eten. Er is ruimte voor het maken van huiswerk. Vervolgens zijn er creatieve activiteiten, recreatie, sport en uitjes. De maandelijkse bijdrage is $100.