Kernwaarden

De kernwaarden van onze IKC zijn

  • Respect
  • Vertrouwen
  • Communicatie
  • Verantwoordelijkheid

Onze kernwaarden nader beschreven:

Liefde en respect

Naastenliefde en respectvinden wij een belangrijk uitganspunt. Wij accepteren en respecteren elkaar. Wij kijken met aandacht en liefde naar de kinderen. Met dezelfde aandacht en liefde vragen wij ons af, wat de kinderen nodig hebben, om zich te ontwikkelen. We leggen de nadruk op positieve ervaringen en kwaliteiten van de kinderen.

We zijn positief, gedreven en doen ons werk met plezier en aandacht. Dat stralen we uit door wie we zijn en wat we doen. Daarbij beseffen we dat we samen de sfeer maken. We inspireren elkaar en werken met hart en ziel aan de ontwikkeling van kinderen; die drijfveer delen we. We hebben humor en zijn respectvol naar elkaar en naar anderen. Vertrouwen is een alledaagse deugd. We hebben respect voor elkaar en onze kinderen. We spreken elkaar aan, delen informatie, en geven feedback. Niet over iemand, maar met iemand praten.

Vertrouwen

Samenwerken begint met(zelf-)vertrouwen. Dat betekent dat we ruimte geven aan elkaar en aan de kinderen om verantwoordelijkheid te nemen. Dat lukt alleen als we durven los te laten. Niet uit desinteresse, maar juist omdat we oprecht geloven dat iedereen meedoet. We creëren een open en veilige omgeving waarin we kunnen leren en proberen.

Onze manier van werken is uitnodigend en inclusief. De deuren van ons IKC staan open voor iedereen die wil meedoen. We staan open voor goede ideeën en initiatieven. We zijn gemakkelijk bereikbaar en benaderbaar. Voor elkaar en voor hen die met ons willen samenwerken.

We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Handelen naar eer en geweten en altijd vanuit het perspectief van kinderen. We hebben respect voor elkaar.

Communicatie

Voor gelukkige kinderen en personeelsleden en een professionele cultuur is een goede, open en eerlijke communicatie van groot belang. Intern en extern.

Goed communiceren betekent ook goed naar elkaar luisteren. Je bewust zijn van de verschillende manieren waarop je iets hoort. Er zijn voor de ander, willen en kunnen delen.

Verantwoording

Wij staan in voor ons handelen en zijn ons ervan bewust dat we onze plicht goed uitvoeren. Iedereen draagt zijn eigen verantwoording. We geloven in eigen verantwoordelijkheid. We zijn autonoom, zelfstandig en zelfredzaam naar elkaar om kijken en aandacht voor kinderen, ouders en collega’s hebben. Zo creëren we een open en veilige omgeving waarin iedereen mag zijn wie hij of zij is.

We stimuleren daarbij de kinderen zelf verantwoording te dragen. Binnen veilige grenzen.