Missie en Visie

Missie

Het kind een totale vorming geven met als basis ons Katholiek Geloof en helpen om een voorbeeldig, evenwichtig en verantwoordelijk persoon te zijn, die optimaal aan de maatschappij kan deelnemen.

Visie

Door samenwerking tussen ouders, kinderen en leerkrachten kunnen we een positief klimaat op school creëren om de drie basisbehoeften van de leerling te ontwikkelen. De drie basisbehoeften zijn:

1. Relatie

2. Competentie

3. Autonomie