Over ons

Onze school

Activiteiten om de missie en visie van de school te bereiken

Om een positief klimaat op school te creëren moet er een samenwerking zijn tussen de school, thuis en de samenleving. De leerling moet zich op school beschermd, veilig en zeker voelen om beter te kunnen presteren. De school zal werken aan de volgende actiepunten:

  • De school/de klas moet attractief, gezellig en motiverend zijn om zo het kind uit te nodigen om te leren.v Wederzijds respect.
  • Communicatie over en weer.
  • Positieve feedback/complimenten geven.
  • Ruimte creëren voor de ideeën, gevoelens en keuzes van de leerlingen.
  • Organiseren van reflectiedagen voor leerkrachten en leerlingen.
  • Organiseren van sociale activiteiten waar school en thuis/familie elkaar ontmoeten.
  • Organiseren van excursies om de leerlingen de praktische kant van de theorie te laten zien.
  • Werken aan een team dat open communiceert en hecht samenwerkt in een goed (coöperatief) samenwerkingsverband met elkaar, met de ouders en de maatschappij.

Om al deze actiepunten te versterken zijn we bezig met coaching traject met als thema autonomie en eigenaarschap.