Ouderbijdrage

De vrijwillige bijdrage is vastgesteld op $30,- voor het eerste kind, $25,- voor het tweede kind en $20,- voor het derde kind. Het rekeningnummer waarop u het bedrag kunt overmaken is; MCB 40399808 onder vermelding van de naam van uw kind(eren), OB2223.