Schoolgids

Schoolgids

Het is voor de directie vanKolegioKristu BonWardador een waar genoegen om de ouders door middel van de schoolgids kennis te laten maken met het doel, de missie en de visie van onze school. In onze schoolgids worden de werkwijze en de schoolactiviteiten, die de school in samenwerking met de ouders wil hanteren en uitvoeren, beschreven. Door samen te werken kunnen wij onderwijs van hoge kwaliteit aan onze leerlingen bieden en garanderen. De directie hoopt dat deze schoolgids een bijdrage zal leveren aan een goed contact tussen de school, de ouders en de mensen in de wijk.