Verlof

Alle kinderen zijn volgens de onderwijswet leerplichtig vanaf hun vierde verjaardag. Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden, moet tenminste 3 schoolweken van tevoren schriftelijk aangevraagd worden bij de administratie van de school. Deze dient wel ondertekend te worden door de ouders van het kind(eren). Hierna dient de school dit verzoek in bij de leerplichtambtenaar en ontvangt u via de mail van de school een bericht hierover.

De leerplichtambtenaar voor Primair onderwijs is mevr. Jennifer Geerman Albertus (leerplicht@bonairegov.com).