Samenwerkende instanties

Logopedist

De logopediste is elke week aanwezig. Zij helpt kinderen met spraak, taal, slik, stem en gehoor problemen. Ook helpt een logopedist mensen die stotteren. De logopedist zal de kinderen die dat nodig hebben ook logopedie geven na een verwijzing van de huisarts of kinderarts. Onze logopedist is Maxime Mertens, onder verantwoordelijkheid van Ankie Franssen van ‘Turkos tabunita’.

Kinderfysiotherapeut

Zij is elke week aanwezig om begeleiding te geven aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op het gebied van de fijne en grove motoriek. De kinderfysiotherapeut is mevr.Marilijne Kats, onder verantwoordelijkheid van mevrouw Karen Wammes.

FundashonKuido paBistaiOido (FKBO)

Zij geven ondersteuning aan de leerkracht van de leerling die mogelijk een probleem heeft met het gehoor en/ of het zicht, en ook aan deze leerling zelf. De begeleiding gaat o.b.v. observatie, speciaal materiaal of overleg, afhankelijk van de situatie van de leerling.

Stichting Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ)

De taak van het Expertisecenter Onderwijs en Zorg (EOZ) op Bonaire is het bieden van ondersteuning en begeleiding aan leerlingen die door leer-, sociaal-emotionele- en/of gedragsproblemen vast dreigen te lopen in het onderwijs. Het gaat daarbij om het bieden van zorg in aanvulling op de zorg die al door school wordt geboden. De samenwerking tussen school en EOZ speelt hierbij een belangrijke rol. 

Akseso

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet zich in voor een gezonde ontwikkeling en opvoeding van alle kinderen van 0-19 jaar. Het consultatiebureau is voor de kinderen van 0-4 jaar en de schoolgezondheidszorg is voor de kinderen van 4-19 jaar. De JGZ is sinds kort bijSentroAkseso aangesloten. Hier werken we nauw samen met pedagogische medewerkers, maatschappelijk werkers en kunnen wij doorverwijzen naar andere instanties.