Schooltijden

Op Kolegio Kristu BonWardador hanteren we de volgende lestijden van maandag tot en met vrijdag:

Groep 1 tot en met 8 van 7.30 tot 12.30